Wyzwanie z okazji Dnia Mowy Ojczystej – galeria prac

Wyzwanie z okazji Dnia Mowy Ojczystej – galeria prac

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mowy Ojczystej chętni uczniowie naszej szkoły przystąpili do polsko-kaszubskiego wyzwania językowo-fotograficznego. Zadanie polegało na wybraniu jednego spośród powiedzeń i wykonaniu zdjęcia, które miało pokazać jego znaczenie dosłowne lub przenośne. Do wybory były:

  • Jesc wiôlgą łëżką (Jeść wielką łyżką) – wywyższać się
  • Sedzec na łokcach (Siedzieć na łokciach) – podpierać się
  • Szëkac jigłë w kòpicë sana (Szukać igły w stogu siana) – daremnie szukać
  • Rôz na ławie, rôz pòd ławą (Raz na ławie, raz pod ławą) – raz wiedzie się lepiej, a raz gorzej
  • Dac szôlonémù seczerkã (Dać szalonemu siekierkę) – sprowokować nieszczęście
  • W łeb trzasłi (Uderzony w głowę) – narwany, postrzelony
  • Jest të łësy? (Jesteś łysy?) – Zwariowałeś?
  • Jic z kògùms na ùdrë (Iść z kimś na udry) – kłócić się

Dziś prezentujemy nagrodzone prace. Ich autorów zapraszamy po odbiór nagród do pani Moniki Kubisiak.