TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

       21 listopada obchodzony jest Dzień Życzliwości i Pozdrowień. W naszej szkole trwał on cały  tydzień, a nawet dłużej… I niech tak trwa bez końca! J

       W tym roku szkolnym zaplanowaliśmy nieco inne działania, które dostosowaliśmy do nauki zdalnej. Zaczęliśmy od przygotowania interaktywnej prezentacji, którą przesłaliśmy wychowawcom. Podczas godzin wychowawczych miała ona zainicjować dyskusję na temat potrzeby życzliwości we współczesnym świecie i skłonić do refleksji.

      Kolejnym krokiem, który podjęliśmy, było zachęcenie wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w zabawie, polegającej na wykonaniu jednego z pięciu zadań. Oczywiście każde z wyzwań miało związek z promowaną przez nas życzliwością. Podsumowanie tej akcji można znaleźć w poniższej prezentacji.

https://view.genial.ly/5fc50389b4ceef0d0bcfff87/presentation-tydzien-zyczliwosci-podsumowanie

       Nasza aktywność spotkała się z wieloma ciepłymi słowami, a nawet prośbami o więcej podobnych inicjatyw, za co serdecznie dziękujemy!

      I w ten sposób życzliwość do nas wróciła. J

      Pamiętajmy, że „uprzejmość jest kluczem, który otwiera wszystkie drzwi!”

Samorząd Uczniowski