AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2020”

AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2020”

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Również nasza szkoła włączyła się w Akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2020” pod hasłem przewodnim: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję”.

Podczas godzin wychowawczych w wielu klasach odbyły się pogadanki proekologiczne, na podsumowanie których uczniowie przygotowali plakaty zachęcające społeczność szkolną i lokalną do zmiany nawyków w kierunku ograniczania ilości odpadów, a szczególnie plastiku. To one niejednokrotnie przemawiają skuteczniej, niż liczne komunikaty i wezwania do działania.

Ponadto na zajęciach różnych przedmiotów skupiono się wokół zagadnień ochrony środowiska. Ich efektem było m.in. powstanie środków dydaktycznych z plastiku przeznaczonego do recyklingu oraz z innych odpadów, które mogły być ponownie wykorzystane.

W szkolnym korytarzu pojawiła się gazetka propagująca ideę Akcji „Sprzątanie Świata”, dzięki której chcieliśmy zachęcić wszystkich do rezygnacji z plastiku i odpowiedzialnej segregacji odpadów, jak również zmotywować do kolejnych działań proekologicznych. Jej wyjątkowy charakter zawdzięczamy p. Sandrze Paczoskiej.

Zainspirowani i pełni chęci do pracy postanowiliśmy zorganizować akcję terenową. Pamiętaliśmy o tym, by była ona przeprowadzona zgodnie z lokalną jurysdykcją. Gdy otrzymaliśmy zgodę ze strony władz miasta i ustaliliśmy z przedstawicielem Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Redzie miejsce złożenia odpadów, przygotowaliśmy się do bezpiecznego przeprowadzenia akcji.

W piątek 18 września 2020 r. wzięliśmy udział w Wielkim Finale Akcji i pod opieką p. Agnieszki Gomułki, p. Agnieszki Jurasz, p. Agnieszki Naczk oraz p. Anety Tokarczyk- Krakowskiej wyruszyliśmy w okolice parku miejskiego, by czynnie przysłużyć się matce Ziemi i uprzątnąć nagromadzone odpady.

Udział w Akcji to swoisty manifest naszego braku zgody na brud i śmieci w otoczeniu. Chcieliśmy w ten sposób zaakcentować, że pragniemy żyć inaczej, z pełną świadomością swojej mocy zmieniania świata na lepsze, aby zabezpieczyć sobie i naszym dzieciom zdrowe warunki do szczęśliwego życia.

Dziękujemy uczniom i opiekunom za ich ogromne zaangażowanie w tę akcję!

Samorząd Uczniowski