REKRUTACJA

REKRUTACJA

Uczniowie, których rodzice złożyli deklaracje nie są objęci procesem rekrutacji – kontynuują naukę w szkole.
Komisja rekrutacyjna w dniu 26.03.2020 będzie kontaktowała się z rodzicami drogą telefoniczną lub mailową, aby poinformować o wynikach rekrutacji.

Od dnia 26 marca do 1 kwietnia 2020 r. rodzic/prawny opiekun powinien potwierdzić wolę przyjęcia kandydata w postaci pisemnego oświadczenia.
Złożenie ww. oświadczenia  możliwe będzie jedynie drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia na adres mailowy naszej placówki. W tytule wiadomości proszę wpisać-oświadczenie woli
sekretariat@sp4reda.pl