ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE

Informujemy, że od 12 marca 2020 do 25 marca 2020 włącznie, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej szkoła z uwagi na zagrożenie wystąpienia koronawirusa COVID 19 będzie zamknięta. W dniach 12-13 marca 2020 zorganizowane zostaną jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Szczegółowe informacje na temat zawieszenia zajęć umieszczone są na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Wszystkie bieżące informację będą przekazywane Państwu przez platformę Librus.