II MIEJSKI FESTIWAL KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH DLA KLAS 1-3

II MIEJSKI FESTIWAL KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH DLA KLAS 1-3

Dnia 31 stycznia 2020 roku odbył się II miejski festiwal kolęd obcojęzycznych i pieśni bożonarodzeniowych dla klas 1-3. Uczniowie z różnych szkół redzkich całymi miesiącami przygotowywali się, aby wystąpić na scenie. Podczas festiwalu uczestnicy konkursu konkurowali. 2 kategoriach : soliści i zespoły.
W jury zasiedli: Pani Agnieszka Naczk, Pani Iwona Hillar Marcinkiewicz, Pani Aneta Tokarczyk – Krakowska oraz uczennica Blanka Krakowska.
W kategorii soliści wygrała uczennica Zofia Dzienisz ze Sp 4, w kategorii zespoły zwyciężył zespół z Sp 2: Szarzyńska Kinga, Kosmalska Ewelina i Mastela Amelia. Organizatorami konkursu były: Pani Agnieszka Naczk, Pani Bogna Talar oraz Pani Iwona Hillar Marcinkiewicz
10