PRZED FERIAMI…

PRZED FERIAMI…

       Zbliżający się okres ferii zimowych to czas podsumowania dotychczasowej pracy w szkole i odpowiedniego przygotowania do zbliżającego się wypoczynku i zabawy. Nie można jednak zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

        W piątek, 10 stycznia 2020 r. odbyły się w naszej szkole profilaktyczne zajęcia „Bezpieczne ferie zimowe”. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zaangażowali 30 uczniów w przygotowanie i poprowadzenie dla klas IV –VII warsztatów poświęconych bezpieczeństwu podczas ferii. W trakcie  zajęć uświadomiono i przybliżono dzieciom istniejące zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać, zarówno przebywając w domu, jak i podczas zabaw i sportów zimowych oraz kontaktów z obcymi osobami. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie i innych oraz kształcenie umiejętności przewidywania zagrożeń i wyposażenie dzieci w nawyk ich unikania stanowiło tego dnia główny cel SU.

       Pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020 dobiegło końca. Aby stworzyć uczniom okazję do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i nabytych umiejętności, przedstawiciele SU przeprowadzili konkursy klasowe „Jeden z dziesięciu”. W ten sposób zrealizowano kolejne cele zaplanowane na ten dzień –  popularyzowano wiedzę z różnych dziedzin oraz propagowano dobrą zabawę i zdrową rywalizację.

       Ten dzień nieco inaczej spędzili uczniowie klas ósmych. Zbliżający się dużymi krokami egzamin ósmoklasisty niejednemu uczniowi spędza sen z powiek. Aby móc przypomnieć i utrwalić treści wybranych lektur szkolnych, ósmoklasiści obejrzeli  ich adaptacje filmowe.

       W ostatni dzień przed feriami nasza społeczność uczniowska kolejny raz miała okazję zintegrować się przy wspólnej zabawie podczas szkolnych występów karaoke a także zacieśnić relacje społeczne w trakcie klasowych spotkań przy grach planszowych. Współdziałanie i przestrzeganie w grupie określonych reguł, rozwijanie sprawności motorycznej, spostrzegawczości, refleksu i pamięci  to umiejętności, które przydają się na co dzień.

      Mamy nadzieję, że zaproponowane na 10 stycznia działania zapewniły wszystkim miło spędzony czas, uświadomiły konieczność zachowania rozsądku w sytuacjach zagrożenia i zainspirowały uczniów do alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Samorząd Uczniowski