ZAJĘCIA PZPOW

ZAJĘCIA PZPOW

Informujemy, że w szkole odbywają się zajęcia finansowane przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych.

 

Na zajęcia zapraszamy w następujące dni tygodnia:

SIATKÓWKA – wtorek 15:20 – 17:35 (p. Tomasz Formella)

LEKKOATLETYKA – piątek 13:30 – 15:45 (p. Ilona Myszk)