AKCJE CHARYTATYWNE

AKCJE CHARYTATYWNE

W roku szkolnym 2018/19 uczniowie naszej szkoły brali udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Fundację Dziewczynka z Zapałkami. Przez 7 weekendów ponad 100 wolontariuszy ofiarowało kilka godzin swojej pracy.