TURNIEJ RZUCANKI SIATKARSKIEJ

TURNIEJ RZUCANKI SIATKARSKIEJ

Uczennice i uczniowie naszej szkoły lubią spędzać aktywnie czas wolny od nauki. W poniedziałek 27 maja 2019r. na zajęciach popołudniowych, wspólnie bawiliśmy się podczas turnieju „siatkarskiej rzucanki” dla dzieci z klas IV -V. Na zakończenie zawodów każdy uczestnik otrzymał nagrodę oraz słodki poczęstunek. Najlepsi w grupach zostali udekorowani pamiątkowymi medalami.
Dziękujemy za tak liczny udział i wspaniałą zabawę.
Agnieszka Gomułka i Anita Namiotko