Projekt 6c

Projekt 6c

Klasa 6 c wykonała projekt między przedmiotowy- z języka angielskiego i informatyki. Tematem projektu był „Londyn”. Zadaniem uczniów było pozyskanie informacji o zabytkach i historii Londynu a następnie przedstawienie prezentacji w klasie w programie power point lub formie plakatu. Organizatorem była Pani Agnieszka Naczk oraz Pani Paulina Zdrojewska.