FINAŁ POWIATOWEGO KONKURSU SUPER BOWL

FINAŁ POWIATOWEGO KONKURSU SUPER BOWL

12 marca w SP 4 im. płk Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie odbył się finał IX powiatowego konkursu języka angielskiego Super Bowl. Jak co roku frekwencja dopisała. 108 uczniów z 14 szkół powiatu wejherowskiego napisało test, który wyłonił finalistów. Następnie, najlepsi uczniowie wzięli udział w etapie ustnym. Laureatami na poszczególnych poziomach zostali:

Klasy III gimnazjum:
1. Łucja Obrębska
2. Adrianna Płocka
3. Przemysław Antoniuk
4. Olga Jagodzińska
4. Jarosław Kortals
5. Maja Główczewska
5. Pola Narloch

Klasy VIII SP:
1. Tomasz Grzenkowicz
2. Antonina Kas
3. Michał Lubiszewski
4. Igor Klarecki
5. Igor Masewicz
5. Nina Smolnik

Klasy VII SP:
1. Piotr Piaseczny
2. Nadia Gazecka
3. Oliwia Stencel
4. Borys Donderowicz
5. Julia Barszcz
5. Olivier Kopciewicz

Uczniowie ci otrzymali z rąk v-ce burmistrza Łukasza Kamińskiego oraz p. dyrektor Dominiki Kowaliszyn nagrody rzeczowe ufundowane przez miasto Reda, jak również dyplomy zaświadczające o tytule laureata, które dają im cenny punkt podczas rekrutacji do szkoły średniej.