KSIĄŻKA OTWIERA OGROMY ŚWIAT

KSIĄŻKA OTWIERA OGROMY ŚWIAT

Uczniowie klas trzecich i czwartych naszej szkoły realizowali projekt w oparciu o książki Łukasza Wierzbickiego. Do przeczytanej lektury pt. „Afryka Kazika” wspólnie wykonano mapę Afryki z trasą wędrówki polskiego podróżnika K. Nowaka. Uczestnikom przedstawiono również inne powieści podróżnicze tego autora: „Dziadek i Niedźwiadek” oraz „Machiną przez Chiny”. Podsumowaniem spotkania było układanie rozsypanki wyrazowej oraz puzzli przygotowanych przez panią bibliotekarkę.

Wymienione wyżej książki cieszą się teraz dużym zainteresowaniem wśród czytelników.