I Miejski festiwal kolęd i świątecznych piosenek obcojęzycznych

I MIEJSKI FESTIWAL OBCOJĘZYCZNYCH KOLĘD, PIEŚNI ŚWIĄTECZNYCH

 

 

REDA 2019

 

 

REGULAMIN

 

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego

 

 

Honorowy patronat: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego

 

 

Cele festiwalu:

 

 • Prezentacja dorobku artystycznego wokalistów oraz zespołów;

 

 • Zdobywanie doświadczeń artystycznych;
 • Wyłonienie talentów wokalnych;

 

 • Prezentacja i popularyzacja pieśni w języku obcym;
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń muzycznych wykonawców i opiekunów.

 

 

Termin oraz miejsce festiwalu: 9 stycznia 2019r. – Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego

 

Kategorie wykonawcze:

 

 • wokaliści;

 

 • zespoły wokalne.

 

Kategorie wiekowe:

 

 • dzieci kl. I-III szkół podstawowych;

 

Repertuar oraz reguły konkursu:

 

Każdy z uczestników przygotowuje do wykonania w trakcie Przesłuchań Konkursowych 1 utwór o tematyce bożonarodzeniowej lub opowiadającej o Bogu w dowolnym języku obcym. Utwory wykonać można a cappella, z towarzyszeniem instrumentów lub z instrumentalnym podkładem muzycznym zarejestrowanym na nośniku CD.

Uwaga: instrumentalny podkład muzyczny nie może zawierać wokalnej ścieżki dźwiękowej.

 

 

Nagrody:

 

O podziale nagród i wyróżnień decyduje Jury Festiwalu.

 

 

GRAND PRIX FESTIWALU: nagroda dyrektora

 

Po zakończeniu przesłuchań Jury sporządza protokół. Decyzja Jury jest nieodwołalna.

W Karcie Zgłoszenia należy podać wymagania techniczne dotyczące warunków sceny, sprzętu; np. liczbę mikrofonów, instrumentów itp.

Organizator zapewnia oprawę techniczną występu uczestnika z zastrzeżeniem konieczności dostarczenia realizatorowi dźwięku przed występem płyty CD z podkładem muzycznym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku złej jakości dostarczonego materiału dźwiękowego.

Organizator zapewnia w czasie występu maksymalnie 2 mikrofony oraz instrument klawiszowy (do dyspozycji keyboard– zaznaczyć w zgłoszeniu).

 

 

Uwagi końcowe:

 

Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu ani pobytu.

 

 • Festiwal Piosenki Świątecznej zostanie utrwalony na zdjęciach. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na utrwalenie występu.

 

Jury oceni:

 

 • dobór repertuaru;

 

 • warsztat wokalny;
 • poprawność językową;

 

 • wyraz artystyczny;
 • interpretację piosenki.

 

 

Zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną:

 

E-mail: agnieszkaszmukala@wp.pl lub asiaikuba@o2.pl

 

– z dopiskiem: Zgłoszenie do I Miejskiego Festiwalu Obcojęzycznych Pieśni Świątecznych. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 grudnia 2018 r.

 

Informacje dodatkowe:

 

Wszelkich informacji związanych z Festiwalem udzielają osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:

 

Agnieszka Naczk – nauczyciel języka angielskiego

 

(email: agnieszkaszmukala@wp.pl).

 

 

festiwal_piesni_2019-regulamin (1) (1)