NOWY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOFINANSOWANIA DO ODPŁATNYCH POSIŁKÓW OBIADOWYWCH

NOWY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOFINANSOWANIA DO ODPŁATNYCH POSIŁKÓW OBIADOWYWCH

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązuje nowy wzór oświadczenia rodzica, którego dziecko będzie korzystało z dofinansowania do odpłatnego posiłku obiadowego.

Oświadczenie można znaleźć w zakładce „OBIADY” lub pobrać tutaj.