Program profilaktyczny „Integracja”

Program profilaktyczny „Integracja”

6 kwietnia 2018 roku w klasie 5 c odbyły się warsztaty z integracji, które poprowadziła Pani Maja Kaniewska- wieloletnia psycholog, socjoterapeutka. Celem warsztatów było m.in. budowanie pozytywnych relacji grupowych, budowanie poczucia bezpieczeństwa,zapobieganie zachowaniom agresywnym a także rozwijanie akceptacji wobec siebie. Uczniowie brali udział w takich ćwiczeniach jak: „Tratwa”, które miało na celu uzmysłowienie uczniom jak ważna jest współpraca oraz wzajemna pomoc; „Pozytywne
spojrzenie”, które miało pomóc uczniom zrozumieć, że każdy z nas ma cechy pozytywne. Na koniec warsztatów każdy z uczniów kończył zdanie „Na dzisiejszych zajęciach nauczyłem/am się, że..” Zajęcia wniosły nowe spojrzenie na klasę i sposoby rozwiązywania konfliktów. Organizatorem warsztatów była wychowawczyni klasy Pani Agnieszka Naczk. Podczas zajęć obecne były Panie: pedagog Monika Niesiobędzka oraz psycholog Agnieszka Tatara.