MEDIACJE RÓWIEŚNICZE W NASZEJ SZKOLE

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE W NASZEJ SZKOLE

Mediacja w szkole jest nową metodą rozwiązywania konfliktów, która cieszy się coraz większą popularnością z uwagi na skuteczność. W szkole, gdzie konflikty powstają jak przysłowiowe „grzyby po deszczu”, szczególnie ważne są skuteczne metody sprzyjające rozwiązywaniu konfliktów. W mediacji bezpośrednia konfrontacja ze swoim zachowaniem, potępienie czynu, a nie ucznia, prowadzą do zrozumienia i przejęcia odpowiedzialności, do rozwiązywania sporów, konfliktów, zgodnie z ideą sprawiedliwości naprawczej.

Mediacja w szkole sprawdziła się jako metoda sprzyjająca uczeniu wszystkich – młodzieży i dorosłych – rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w atmosferze szacunku i odpowiedzialności za siebie i innych. Może być włączona do codziennego życia szkolnego bez długotrwałych i żmudnych przygotowań. Z doświadczeń szkół, które już wprowadziły mediację, jako metodę rozwiązywania konfliktów szkolnych wiemy, że przynosi ona trwałe korzyści i daje ogromną satysfakcję zarówno uczestnikom konfliktu jak i mediatorom prowadzącym sprawy.

Wprowadzamy tę metodę w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie przy pomocy Katarzyny Stryjek, mediatora przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Prezesa Oddziału Polskiego Centrum Mediacji w Sopocie.

Po szkoleniu Rady Pedagogicznej oraz kilku nauczycieli (liderów mediacji rówieśniczej w szkole) przyszła kolej na szkolenie uczniów – mediatorów rówieśniczych.

Uczniowie z klas VI, VII i I i II gimnazjalnych w demokratycznych wyborach wyłonili w marcu 2018r. klasowych mediatorów. Z każdej klasy wybrano uczniów, którzy charakteryzowali się: koleżeńskością, chęcią niesienia pomocy potrzebującym, łatwością nawiązania relacji z innymi osobami, obiektywizmem, wzbudzaniem zaufania.

W dniu 29.03.2018r. wśród mediatorów klasowych (16 osób) odbyły się 6-godzinne warsztaty na temat: ,,Radzenie sobie z konfliktem’’ Katarzyny Stryjek, . Zajęcia warsztatowe spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Mediatorzy szkolni ramach zajęć podnieśli swoje umiejętności w sferze komunikacyjnej oraz rozwiązywania konfliktów.

Dnia 10.04.2018 r. odbyły się na terenie gimnazjum dla mediatorów szkolnych zajęcia warsztatowe na temat: „Mediacje rówieśnicze”, prowadzone również przez Katarzynę Stryjek. Uczniowie spotkali się na 6-godzinnych zajęciach w ramach których znali się z definicją mediacji rówieśniczych, zrozumieli ich charakter oraz poznali główne zasady mediacji.

Dnia 16.04.2018 odbędzie się ostatnia część warsztatów – p. Stryjek wraz z mediatorami z innych szkół poprowadzi zajęcia praktyczne, ćwiczące umiejętności mediatorów.

Mamy nadzieję, że uczenie w szkole młodych ludzi technik rozwiązywania konfliktów ma niebagatelne znaczenie dla ich przyszłego dorosłego życia, uczy też odpowiedzialności za siebie i swoje czyny.