SPRZĄTANIE BRZEGÓW RZEKI REDY 2018

SPRZĄTANIE BRZEGÓW RZEKI REDY 2018

W przeddzień (21.04.2018) światowych obchodów Dnia Ziemi 2018 na wniosek mieszkańców, Miejski Dom Kultury we współpracy z Urzędem Miasta w Redzie przedstawia ofertę organizacji społecznej akcji „Sprzątanie brzegów rzeki Redy 2018” , której celem jest uprządkowanie obszarów zaśmieconych na terenie i w okolicy Rodzinnego Parku Miejskiego, w tym koryta i brzegów rzecznych, oraz podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców I prosi o czynny udział.

Program na dzień 21.04.2018 podzielony został na dwie części:

  1. Od godziny 10,00 do 13,00 sprzątanie okolic Parku Rodzinnego i innych zgłoszonych przez zorganizowane grupy ( wg informacji na plakatach)

  1. Od godziny 13:00 wszystkich mieszkańców biorących udział tego dnia w sprzątaniu zapraszamy na Ekologiczny Piknik w Parku Miejskim w Redzie, który stanowić będzie zwieńczenie całej akcji społecznej

Równolegle o godz. 13:00 w celu zachęcenia różnorodnych grup społecznych, w tym młodzieży i rodzin z dziećmi planowane jest rozpoczęcie Ekologicznej Gry Miejskiej w obrębie miasta z symbolicznymi nagrodami. Uczestnicy będą musieli odwiedzić wyznaczone punkty na ulicy: Morskiej, Młyńskiej, F. Fenikowskiego, Osadniczej, Norwida Cypriana Kamila, Jana Brzechwy, Garncarskiej oraz Obwodowej, Spokojnej i Łąkowej. Gra ma na celu pokazanie mieszkańcom miejsc najbardziej zagrożonych powstawaniem dzikich wysypisk oraz monitorowanie liczby koszy miejskich na danym obszarze. Poprzez udział w zabawie, zwiększy się świadomość ekologiczna Redzian.

.

Podczas pikniku przewidziano szereg atrakcji w duchu ekologicznym, które przyciągną

i zainteresują mieszkańców miasta tematem środowiska. Tak wiec 21 kwietnia będzie można odwiedzić stanowisko ze zbiórką odpadów selektywnych, które wymieniane będą na sadzonki. Jak zawsze nie zabraknie ciepłego posiłku z kuchni polowej i grilla miejskiego.

Z uwagi na obchodzony w dniu 22 kwietnia br. Światowego Dnia Ziemi oprócz aktywności ruchowych podczas Festynu prowadzona będzie akcja informacyjna na temat segregacji odpadów, szczególnie tej prowadzonej na terenie miasta. W wyznaczonych miejscach na terenie parku można będzie otrzymać rękawice i worki na odpady.

Ponadto przewiduje się ogłoszenie konkursu fotograficznego na najdziwniejsze śmieciowe znalezisko – zdjęcia wykonane w dniu 21 kwietnia podczas akcji sprzątania mdk@reda.pl. Wyniki zostaną ogłoszone w trakcie trwania Festynu z okazji Dnia Dziecka . Celem konkursu jest edukacja mieszkańców w zakresie przeciwdziałania nadmiernej produkcji odpadów oraz w zakresie ich segregacji.

Dodatkowo 22 kwietnia w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Redzie odbędą się teatrzyki dla najmłodszych o tematyce ekologicznej w dwóch godzinach do wyboru 10:30 oraz 12:30. Przedstawienie Teatru Gargulec pt. „Ratujmy las” uczy szacunku do natury i odpowiedzialności za stan przyrody. Tego dnia w Fabryce Kultury będzie można również otrzymać broszury informacyjne dotyczące segregacji odpadów.

W obchodach udział wezmą: mieszkańcy miasta oraz Kajakowe Meandry, Polski Związek Wędkarski, Ochotnicza Straż Pożarna, Urząd Miejski w Redzie, Miejski Dom Kultury w Redzie.

ZHP gra miejska