PODRÓŻ DO STACJI LITERKOWO

PODRÓŻ DO STACJI LITERKOWO

W marcu oraz w kwietniu 2018 r. w naszej bibliotece szkolnej odbyły się uroczystości pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników. Celem zajęć było zapoznanie z regulaminem biblioteki, zasadami wypożyczania oraz rozwijanie nawyków czytelniczych. Uczniowie wysłuchali wiersza J. Tuwima pt. „Lokomotywa” i na podstawie jego treści wykonali prace plastyczne. Następnie po uroczystym pasowaniu dzieci po raz pierwszy wypożyczyły książeczki. Klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy, a każdy uczeń słodką niespodziankę.