Sukces Natalii Kreft z klasy VII c

Sukces Natalii Kreft z klasy VII c

21 marca 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników

V Powiatowego Konkursu literacko- plastyczno- fotograficznego

,,Miejsca – ludzie – wydarzenia”.

Konkurs zorganizowano w dwu kategoriach: Słowo i Obraz.

Jego celem było kształtowanie tożsamości narodowej i budowanie więzi

z ,,Małą Ojczyzną”.

Natalia zajęła I miejsce w kategorii Słowo. Jej forma literacka – wiersz pt. ,,Moje Kaszuby” zachwycił filologów i literatów oceniających nadesłane prace.

 

Szkoła może być dumna , gdy jej uczniowie rozbudzają swoją postawę twórczą i odkrywają talenty

 

 

Nauczyciel języka polskiego Marzena Mangos- Norowska