Warsztaty z Cyberprzemocy

Warsztaty z Cyberprzemocy

W dniu 6 listopada odbyły się warsztaty z cyberprzemocy i fonoholizmu dla klasy V c. Zajęcia prowadzone były przez dr Macieja Dębskiego-nauczyciela akademickiego i założyciela Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. Dzieci poznały zagrożenia, które mogą spotkać na różnych stronach internetowych oraz poznały sposoby walki z fonoholizmem i cyberprzemocą. Organizatorem warsztatów była Pani Dyrektor szkoły – Pani Dominika Kowaliszyn, wychowawca klasy V c – Pani Agnieszka Naczk oraz pedagog szkoły- Pani Monika Niesiobędzka.