OŚWIADCZENIE RODZICA, KTÓREGO DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO Z DOFINANSOWANIA DO ODPŁATNEGO POSIŁKU OBIADOWEGO

Oświadczenie można pobrać tutaj.