Zajęcia otwarte w grupie 0A

Zajęcia otwarte w grupie 0A

Dnia 18 stycznia 2018r. odbyły się zajęcia otwarte z rodzicami w grupie 0A. Można by rzec, że jest to najważniejszy dzień w życiu dzieci, z tego względu, że rodzice przychodzą do szkoły specjalnie dla nich, na co czekają ze zniecierpliwieniem caaaaały dzień. Tego typu spotkania mają na celu, w pierwszej części spotkania, zintegrować rodziców wraz z dziećmi. Następnie w części drugiej, przechodzą do zajęć stolikowych, gdzie rodzice nadzorują pracę dzieci w kartach pracy. Jest to szereg zajęć kształtujących umiejętności w poszczególnych sferach rozwojowych, które dziecko 6-letnie powinno w tym okresie nabyć, m.in.: kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania oraz słuchu fonematycznego; utrwalanie prawidłowego przeliczania w zakresie 10 i więcej; kształcenie umiejętności tworzenia rytmu oraz orientacji przestrzennej; utrwalanie nawyku prawidłowego oddychania, co jest podstawą prawidłowej artykulacji itp. Na zakończenie dzieci wraz z rodzicami wykonali prezent w postaci drzewka szczęścia, na zbliżające się Święto Babć i Dziadków. Radość dzieci oraz łzy dumy rodziców, jak i te chwile beztroski spędzone tylko ze swoim dzieckiem, uzmysławiają nauczycielowi jak ważne są tego typu spotkania i jak dobrą prace wykonujemy właśnie dla tych najmniejszych naszej społeczności. A dowodem na to są chociażby pozytywne wpisy rodziców i dzieci na tablicę pamiątkową. Dziękuję wszystkim rodzicom za 100% frekwencję i za ogromne zaangażowanie.
Wychowawca grupy: Monika Halczak – Lewandowska