Ratujemy i uczymy ratować

Ratujemy i uczymy ratować

Dzięki Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy uczniowie klas I – III biorą udział w programie edukacyjno – profilaktycznym „Ratujemy i uczymy ratować”, który prowadzą przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy – Sylwia Strosowska i Daniela Rompczyk. Już od trzech lat najmłodsi uczniowie uczą się i nabywają podstawowe czynności ratujące życie oraz uczą się zastosować wiedzę w praktyce. Zakres warsztatów obejmował wezwanie pogotowia do osoby nieprzytomnej; ułożenie w pozycji bocznej osoby z zachowanym oddechem i resuscytacja krążeniowo – oddechowa czyli ćwiczenia na fantomie.   Klasy pierwsze przechodzą cykl całościowo, natomiast klasy drugie i trzecie utrwalają nabyte umiejętności w klasie pierwszej. W I semestrze wzięło udział 5 klas, kolejne 5 klas weźmie udział w II semestrze.

Głównym zadaniem, na tym etapie,  w ramach nauki pierwszej pomocy jest swoiste przygotowanie gruntu dla późniejszych ćwiczeń z zakresu podstawowych czynności ratujących życie.

S. Strosowska i D. Rompczyk