Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Pomocna Dłoń”

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Pomocna Dłoń”

Dnia 8.12.2017r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie, odbyło się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Pomocna Dłoń”.
W imprezie uczestniczyli członkowie i podopieczni Stowarzyszenia wraz z rodzicami. Na kolacji wigilijnej pojawili się również zaproszeni goście i włodarze miasta Redy pan burmistrz Krzysztof Krzemiński, zastępca burmistrza pani Teresa Kania oraz Dyrektor SP nr 4 pani Dominika Kowaliszyn. Po złożeniu życzeń przez prezesa Stowarzyszenia panią Joannę Bartkowiak wszyscy podzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia. Wspólne śpiewanie kolęd to bardzo przyjemna część uroczystej kolacji Wigilijnej. Każdy podopieczny otrzymał słodki upominek. Uczniowie SP nr 4 w Redzie wraz
z wychowawcami pod kierownictwem pani Jolanty Wojnarowicz i pedagoga szkolnego pani Wandy Chomackiej przygotowali niespodzianki dla członków Stowarzyszenia, które zostały wręczone
w trakcie uroczystości. W miłej i świątecznej atmosferze upłynął ten wyjątkowy wieczór.