Projekty edukacyjne w klasach drugich

Projekty edukacyjne w klasach drugich

W listopadzie klasy II D, E, F i G realizowały na języku polskim projekt lap book do lektury „Kamienie na szaniec”. Lap book to rodzaj teczki tematycznej, w której można umieścić wiadomości na wybrany temat. Teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy , terminy, słówka, zdjęcia. Lap book to dobry sposób na naukę i powtórkę materiału. Rozwija czytanie, pisanie, logiczne myślenie, koncentrację i kreatywność. Wszystkie klasy spisały się na medal!