Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 12 października 2017 r. w naszej szkole odbyło się Ślubowanie Klas Pierwszych. Na uroczystość zaproszono: dyrektor Dominikę Kowaliszyn, wicedyrektor Iwonę Dzionk,, radną miasta Redy Karolinę Bochan i przewodniczącą Rady Rodziców Magdalenę Zimoń. Wspaniały występ podziwiali również zaproszeni rodzice. Uroczystość rozpoczęła się występami uczniów klas pierwszych. Dzieci recytowały wierszyki i śpiewały wesołe piosenki. Następnie uczniowie klas trzecich życzyli pierwszakom samych sukcesów w szkole i z radością przyjęli do braci szkolnej. Po ich słowach dzieci przystąpiły do Ślubowania i Pasowania na Ucznia Klasy Pierwszej. Pani dyrektor Dominika Kowaliszyn życzyła pierwszakom powodzenia w nauce i radości z przebywania w szkole. Na końcu dzieci otrzymały prezenty ufundowane przez Radę Rodziców i wydawnictwo MacEdukacja.

Katarzyna Białk