Konsultacje dla rodziców – zmiana terminu!

Konsultacje dla rodziców z nauczycielami odbędą się 22 maja w godz. 17.00-19.00.

Zmiana terminu konsultacji spowodowana jest dużą ilością klas (wraz z opiekunami) przebywających na wycieczkach w pierwotnie zaplanowanym terminie.

Serdecznie zapraszamy!

Do 12 maja zostaną wystawione propozycje ocen na koniec roku szkolnego.