Rekrutacja do Gimnazjum nr 1

Wszystkie szczegóły i wnioski do pobrania znajdują się pod zakładką Rekrutacja.

Zapraszamy! Czekamy na nowych uczniów! 🙂