DNI KULTURY

DNI KULTURY

27.02-03.03.2017 roku odbyły w naszej szkole Dni Kultury.

W tym czasie wszyscy zwracaliśmy szczególną uwagę na swoje zachowanie – w szkole i poza szkołą.

  • Uczniowie otrzymali KARTY GRZECZNOŚCI, gdzie samodzielnie i przy pomocy nauczycieli oceniali swoje zachowanie w różnych aspektach dnia. Punkty zebrane pod koniec tygodnia zaowocowały nagrodami dla poszczególnych uczniów.

  • W piątek 03 marca o godzinach 8.00 i 8.50 odbył się na auli spektakl teatralny pt. „Spacer po linie”.

  • „SPACER PO LINIE”

Spektakl „Spacer po linie” to przejmująca analiza czasu dojrzewania, kiedy młodzi ludzie stają wobec konieczności dokonywania wyborów, których głównymi determinantami są rozbudzone emocje. Nieumiejętność ich zrozumienia i zarządzania, potęgowana gniewem, frustracją i rozczarowaniem z racji niespełnionych potrzeb prowadzi wprost do inicjacji zachowań ryzykownych i dysfunkcyjnych. Bezprzedmiotowa agresja, używki, powielanie wzorców łamiących tradycyjne normy etyczne, moralne i społeczne, poczucie braku odpowiedzialności i brak samoakceptacji – to czynniki, które deregulują i niszczą cała strukturę emocjonalno- psychiczną człowieka. Aby temu zapobiec, konieczna jest prezentacja tego modelu zachowań i ukazanie alternatywnej, właściwej drogi rozwoju.

  • Na auli podczas godzin wychowawczych zostały zaprezentowane stoły, uprzednio przez klasy wylosowane: – stół weselny, urodzinowy, Wielkanocny, Bożonarodzeniowy, śniadaniowy, obiadowy i kolacyjny. Na stołach uczniowie ułożyli zastawę i sztućce, a także własnoręcznie przygotowane plastikowe, papierowe lub modelinowe potrawy i dekoracje. W skład Jury weszli wychowawcy klas, pedagog szkolny i psycholog. Oceniało wygląd i prezentacje stołów. W pierwszych klasach pierwsze miejsce zajęła klasa Ic, drugie miejsce klasa Id, zaś trzecie miejsce – klasa Ie. Spośród klas drugich pierwsze miejsce zajęły ex aequo klasa IId i IIe, drugie miejsca ex aequo klasy IIa, IIb i IIc. W klasach trzecich pierwsze miejsce zajęła klasa IIId, drugie – klasa IIIb, a trzecie – klasy IIIc i IIIe. Klasy otrzymały nagrody w postaci słodyczy.

    Agnieszka Tatara