Warsztaty na Politechnice Gdańskiej

Warsztaty na Politechnice Gdańskiej

4 stycznia 2017 roku klasy o profilu matematycznym brały udział w warsztatach na Politechnice Gdańskiej.

Korzystając z programu Geogebra napisaliśmy algorytm obrazujący twierdzenie Pitagorasa, a następnie „bawiliśmy się” konstruowaniem brył geometrycznych i ich animowanych siatek.

Dzięki uprzejmości pracowników Politechniki Gdańskiej uczniowie naszego gimnazjum mogli połączyć naukę dwóch przedmiotów: matematyki i informatyki. Szczególnie dziękujemy Pani Renacie Zakrzewskiej za pomoc w zorganizowaniu tak ciekawej lekcji dla młodzieży.