Nasi uczniowie stypendystami Marszałka Województwa Pomorskiego!

Nasi uczniowie stypendystami Marszałka Województwa Pomorskiego!

14 grudnia 2016 roku w gmachu Filharmonii Bałtyckiej odbyła się uroczysta Gala Stypendialna. W jej trakcie zostały wręczone stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawane za rok szkolny 2016/2017 w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego”.
Wśród nagrodzonej młodzieży uczniowie naszego Gimnazjum nr 1 w Redzie: Jan Jabłonowski-Kęska, Hanna Drewek i Daria Bertrand.