Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

13 października 2016 roku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych:

„My uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Redzie im. Lecha Wałęsy uroczyście ślubujemy:

  • w swoim codziennym postępowaniu wobec siebie i wobec innych ludzi kierować się wartościami, jakimi są: życie, prawda, pokój, wolność i miłość;
  • sumiennie i odpowiedzialnie wypełniać swoje obowiązki ucznia – pilnie zdobywać wiedzę i umiejętności, poznawać i rozwijać swoje zainteresowania, dbać o rozwój dobrych cech i charakteru;
  • budować życie wspólnoty wychowawczej szkoły przez szacunek okazywany nauczycielom i pracownikom, koleżankom i kolegom, życzliwość, chętną pomoc i współpracę dla wspólnego dobra, tworzyć atmosferę przyjaźni i radości;
  • dbać o kulturę języka polskiego, szanować symbole narodowe i religijne, kulturę i historię Ojczyzny; w prawdzie i pokoju być otwartym na dobro obecne w życiu innych narodów i religii.”

Galeria:

http://zs1reda.eu/?p=5997&preview=true