IX Wojewódzki EP&D

IX Wojewódzki EP&D

W dniu 12 maja 2016 roku w auli Gimnazjum nr 1 w Redzie odbył się IX Wojewódzki Konkurs „English Poetry and Drama”. Jest on organizowany już od piętnastu lat: najpierw jako konkurs szkolny, potem miejski, a z czasem jako konkurs powiatowy w ramach Małego Trójmiasta Kaszubskiego. W 2008 roku zyskał on rangę konkursu wojewódzkiego i jest organizowany pod honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Celem nadrzędnym konkursu jest upowszechnienie znajomości języka angielskiego oraz rozwijanie u młodych ludzi zdolności aktorskich. Zwiększa to ich samoocenę oraz pewność siebie. Konkurs ten rozwija autonomię ucznia, samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz motywuje do dalszej nauki języka angielskiego.

W tym roku szkolnym w konkursie wzięło udział 133 uczestników z 15 szkół: z Gdyni, z Rumi,
z Wejherowa, z Nowej Wsi Lęborskiej, z Łęczyc, z Szemuda, z Gniewina, z Redy i po raz pierwszy
z Gdańska. Wszystkie przedstawienia młodzieży prezentowały wysoki poziom artystyczny
i merytoryczny. Uczniowie oceniani byli przez jury powołane przez organizatorów konkursu:

  1. dr Magdalenę Grabowską – przewodniczącą konkursu – wykładowcę akademickiego języka angielskiego
  2. dr Dorotę Werbińską – konsultant ds. wspomagania pracy nauczycieli języków obcych
    w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
  3. Małgorzatę Bukowską-Ulatowską – konsultant ds. języka angielskiego przy Centrum Edukacji Nauczycieli
  4. Marzennę Jodłowską – długoletnią aktorkę Teatru Muzycznego w Gdyni, jurorkę konkursów teatralnych i recytatorskich dla dzieci i młodzieży, obecnie związana z Fabryką Kultury Reda

Kryteriami oceny było: wykonanie, poprawność językowa, scenografia oraz ujęcie morału.
W tym roku motywem przewodnim był temat „There’s no place like home” (Nie ma jak w domu).

I tak komisja konkursowa przyznała nagrody w trzech kategoriach:

W kategorii wiersz:

I miejsce zajęła Justyna Baranowska z Gimnazjum w Szemudzie

II miejsce zajął Marek Gross z Gimnazjum nr 1 w Rumi

III miejsce zajęła Weronika Kurowska z Gimnazjum nr 1 w Redzie

W kategorii piosenka:

I miejsce zajął Zespół Wokalny Awokado z Gimnazjum nr 1 w Wejherowie

II miejsce zajęła Martyna Prochera z Gimnazjum nr 3 w Wejherowie

III miejsce zajęli Natalia Bauza i Radosław Milewski z Gimnazjum nr 3 w Wejherowie

W kategorii scenka:

I miejsce zajęło przedstawienie pt. „Star Wars – Coming home for Christmas” w wykonaniu Drama Club 2 z Gimnazjum nr 1 w Gdyni

II miejsce zajęło przedstawienie pt. „ East, West home’s best” w wykonaniu Drama Club 1
z Gimnazjum nr 1 w Gdyni

III miejsce zajęło przedstawienie pt. „Homeless Cinderella” z Gimnazjum nr 2 w Redzie

Wyróżnienie w kategorii scenka przyznano Zespołowi TEENS z Gimnazjum w Bojanie

Wyróżnienie w kategorii piosenka przyznano Alicji Sporek z Gimnazjum nr 2 w Gdyni oraz Magdalenie Łojek i Julii Kaczmarek z Gimnazjum w Łęczycach

Nagrodę Organizatorów przyznano Oli Woźniak z Gimnazjum nr 1 w Redzie oraz Sebastianowi Nowak z Gimnazjum w Bojanie

Nagrodę „Odkrycie Roku” otrzymała Aleksandra Joryn z Gimnazjum nr 1 w Wejherowie

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i drobne upominki, zaś osoby, które zajęły miejsca na podium w każdej kategorii otrzymały nagrody oraz statuetki ufundowane przez Urząd Miasta w Redzie. Fundatorami nagród ponadto była  Agencja Turystyczna ATAS oraz wydawnictwa językowe: Oxford University Press, Macmillan Polska i  Pearson.

Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy
na kolejną, X już edycję Wojewódzkiego Konkursu „EP&D” w przyszłym roku szkolnym.