Podziękowanie – zbiórka dla chorej Agatki

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy – zebrano kwotę 1209,28 zł. Pieniądze zostały już przekazane rodzicom Agatki.

Dochód z tegorocznej akcji „Palemka” zostanie również przeznaczony na rehabilitację Agaty. W akcję przygotowywania palemek włączył się także Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”.

Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć Agatę, mogą oddać 1% podczas rozliczenia podatku:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”

nr KRS: 0000186434 z dopiskiem: dla Kamil i Jakub Lesner 76/L