Ślubowanie uczniów  klas I

Ślubowanie uczniów klas I

13 października odbyło się uroczyste ślubowanie klas I gimnazjum. W auli szkoły zebrali się odświetnie ubrani uczniowie, ich wychowawcy i rodzice. Uroczystość poprzedziło wystąpienie pani dyrektor Agnieszki Jasińskiej, która powitała nowych uczniów w społeczności gimnazjum, złożyła życzenia dobrych wyników w nauce oraz przypomniała zasady funkcjonowania w szkole. Następnie wprowadzono sztandar szkoły, a zebrani odśpiewali hymn państwowy. W imieniu wszystkich uczniów klas pierwszych słowa uroczystego ślubowania złożyli przed sztandarem przewodniczący klas. Całość poprowadził opiekun samorządu szkolnego pan Łukasz Kamiński w towarzystwie przewodniczącej samorządu uczennicy kl. III C, Julity Rejnów. Przygotowaniem uroczystości zajęła się pani Henryka Rotta. Po ślubowaniu uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich sal na poczęstunek przygotowany  przez rodziców.