Święto Szkoły 2014

Święto Szkoły 2014

Święto Szkoły obchodzimy w rocznicę przyznania naszemu patronowi Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla. W tym dniu na wezwanie Amnesty International włączamy się do akcji pisania listów w obronie ludzi z różnych powodów represjonowanych. Tutaj można zobaczyć jaka była atmosfera Święta.