Akademia z okazji Święta Niepodległości

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Akademia z okazji Święta Niepodległości w Gimnazjum nr 1 w Redzie zgromadziła w auli całą społeczność szkolną. Występujący uczniowie przedstawili wiersze i pieśni patriotyczne oraz w słowie wiążącym historię walki naszego narodu o niepodległość.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy włożyli wiele pracy w przygotowanie uroczystości.

Dziękujemy nauczycielom, którzy kierowali tą pracą: p. Alinie Kreft, p. Grażynie Terech,
p. Agnieszce Potrykus, p. Jolancie Wojnarowicz, p. Marzenie Mangos-Norowskiej.

Tutaj można obejrzeć fragmenty akademii.

Przedstawienie zostało powtórzone na uroczystościach miejskich.