Narodowe czytanie Sienkiewicza w redzkim parku

Narodowe czytanie Sienkiewicza w redzkim parku

Sekcja techniczna samorządu szkolnego Gimnazjum nr 1 im. L. Wałęsy brała udział w organizacji Narodowego Czytania Sienkiewicza. Wraz z Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Domem Kultury oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji przeprowadzono dnia 6 września w parku publiczne czytanie „Pana Wołodyjowskiego”.