Laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych z Gim1 Reda

Laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych z Gim1 Reda

Uczniowie naszego gimnazjum od lat zajmują czołowe lokaty w różnorodnych konkursach, jednak ten rok szkolny jest szczególny, ponieważ aż pięć osób zostało laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Wszyscy oni dnia 16 kwietnia odbiorą z rąk  Pomorskiego Kuratora Oświaty –  pani Elżbiety Wasilenko – zaświadczenia zwalniające ich z określonej części egzaminu gimnazjalnego. Basia Skrzypkowska, która drugi rok z rzędu zdobyła dwa tytuły laureata, zwolniona jest z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, pozostali uczniowie nie muszą pisać egzaminów z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Tytuł laureata gwarantuje uczniom przyjęcie do wybranej przez nich szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od ustalonych przez nią kryteriów. Ponadto 6 uczniów uzyskało tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego. Otrzymają oni 10 dodatkowych punktów, które pomogą im w rekrutacji do szkoły średniej.

Laureatami w roku szkolnym 2013/14 zostali:

– Barbara Skrzypkowska, klasa III c z biologii – opiekun Gabriela Okrój

                                                            z języka polskiego – opiekun Katarzyna Hincke

– Mikołaj Majkowski, klasa III c z matematyki – opiekun Lucyna Szczepańska

– Anna Garstkowiak, klasa III c z geografii – opiekun Halina Klajnszmit

– Dominika Zasada, klasa III c z geografii – opiekun Halina Klajnszmit

– Igor Ewertowski, klasa II c z geografii – opiekun Halina Klajnszmit

Finalistami w roku szkolnym 2013/14 zostali:

– Dominika Czapiewska, klasa III b z języka angielskiego – opiekun Magda Hajdel–Drożańska

– Weronika Gazecka, klasa III b z biologii – opiekun Gabriela Okrój

– Daria Kohnke , klasa III c z języka polskiego – opiekun Katarzyna Hincke

– Aleksandra Stępińska, klasa III c z języka polskiego – opiekun Katarzyna Hincke

– Klaudia Hilla, klasa II c z historii – opiekun Henryka Rotta

– Damian Płokarz, klasa II d z geografii – opiekun Halina Klajnszmit

Gratulacje! Jesteśmy z Was bardzo dumni 😀