Ogłoszenie o sprawdzianach kwalifikacyjnych

Przypominamy, że w dniu 11 kwietnia o godz.13:00 w auli szkoły odbędą się sprawdziany kwalifikacyjne do klas matematycznych
(1 c, 1 d). W dniu 12 kwietnia o godz.13 w auli sprawdzian do klasy językowej (1 b). Obowiązkowo należy mieć przy sobie legitymację szkolną.