Podziękowania

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Redzie dziękują wszystkim licznie przybyłym uczniom i absolwentom Gimnazjum nr 1 w Redzie, którzy odprowadzili na miejsce spoczynku swoją nauczycielkę Alicję Siry.