Zwycięskie zdjęcia naszej uczennicy

Zwycięskie zdjęcia naszej uczennicy

31 maja 2012 r. LOP w Gdańsku ogłosiła wyniki Konkursu Fotograficznego dla uczniów szkół  województwa pomorskiego pod hasłem: „E cantu cognoscitur avis – Każdy ptak po swojemu śpiewa”.

Konkurs miał na celu zachęcenie uczniów do obserwacji ptaków występujących w województwie pomorskim w ich naturalnym środowisku i uwiecznienia ich na fotografii, poznanie różnorodności gatunków i siedlisk ptaków charakterystycznych dla województwa pomorskiego, poszerzenie wiedzy uczniów na temat biologii i behawioru różnych gatunków ptaków, rozwijania wśród uczniów zainteresowań ornitologicznych oraz zachęcenie do częstszego obcowania z naturą, jako jednej z form spędzania czasu wolnego.

Na konkurs wpłynęło 327 prac 77 autorów z 33 szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych województwa pomorskiego.

Komisja po obejrzeniu wszystkich nadesłanych prac przyznała III miejsce uczennicy Gimnazjum nr 1 w Redzie Barbarze Skrzypkowskiej, której opiekunem była p. Gabriela Okrój.

Laureatce gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia fotografii, które komisja oceniła tak wysoko: