Zarządzenie Kuratorium w sprawie rekrutacji

Na tej stronie można zapoznać się z tegorocznymi ustaleniami Kuratorium Oświaty w sprawie rekrutacji. Informacje te będą przydatne dla uczniów klas VI szkół podstawowych oraz dla uczniów klas III gimnazjum.