Najlepszy Absolwent Gimnazjum Gmin Wiejskich i Miasteczek Województwa Pomorskiego 2010/2011

Najlepszy Absolwent Gimnazjum Gmin Wiejskich i Miasteczek Województwa Pomorskiego 2010/2011

Pani minister Katarzyna Hall z uczennicą Basią Malek i wicedyrektor gimnazjum Katarzyną Witt

Pani minister Katarzyna Hall z uczennicą Basią Malek i wicedyrketor gimnazjum Katarzyną Witt

18 czerwca br. w auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się gala wręczenia nagród zwycięzcom Konkursu na Najlepszego Absolwenta Gimnazjum Gmin Wiejskich i Miasteczek Województwa Pomorskiego 2010/2011.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Minister Edukacji Narodowej p. Katarzyna Hall, dyrektor OKE w Gdańsku p. Irena Łaguna, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego p. Adam Krawiec, były rektor Politechniki Gdańskiej, a obecnie senator p. Janusz Rachoń, a także były wiceminister edukacji, polityk, poseł na Sejm p. Franciszek Potulski oraz parlamentarzyści i przedstawiciele Kuratorium Oświaty.
Zgodnie z regulaminem konkursu każda gmina (a na terenie woj. pomorskiego jest ich 161) mogła wytypować tylko jednego absolwenta gimnazjum. Nasze miasto reprezentowała uczennica Gimnazjum nr 1 w Redzie Barbara Malek. Zgodnie z werdyktem Kapituły Konkursu, uwzględniającym osiągnięcia naukowe i artystyczne absolwenta, jego społecznikowską postawę, wyniki egzaminu gimnazjalnego, znajomość języków obcych oraz fakt, iż Basia jest stypendystką programu unijnego, przedstawicielka Redy znalazła się w gronie dziesięciu finalistów konkursu. Uczennicy w tej prestiżowej i jednocześnie promującej miasto uroczystości towarzyszyła wicedyrektor Gimnazjum nr 1 w Redzie, p. Katarzyna Witt.