Pożegnanie uczniów klas trzecich

Pożegnanie uczniów klas trzecich

Drodzy uczniowie! Ruszajcie w drogę!

Pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów. Nasza szkoła, Gimnazjum nr 1 w Redzie, osiągnęła wyniki powyżej średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Cieszymy się, że jest aż 64 (na 143!) uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 4,75 i otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Jesteśmy dumni z licznych laureatów i finalistów konkursów oraz z wolontariuszy.

Ta i ta scena pożegnania najbardziej wzruszyła nauczycieli…. Takich Was zapamiętamy!