Konkurs „Prawa człowieka i ja”

Wkrótce minie druga rocznica nadania Gimnazjum nr 1 w Redzie imienia laureata Pokojowej Nagrody Nobla, Prezydenta RP Lecha Wałęsy. Tradycją naszej szkoły stało się podejmowanie działań uwrażliwiających na potrzeby drugiego człowieka między innymi poprzez organizowanie konkursów: Miejskiego Konkursu Literackiego oraz Miejskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną. Do udziału zapraszamy uczniów redzkich szkół podstawowych i gimnazjów.

Organizatorzy: A. Gajewska, G. Okrój
Regulaminy znajdują się w zakładce 'Konkursy’. Zapraszamy!