„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach programu każda szkoła podstawowa w Polsce może zakupić:

– tablicę interaktywną
– monitor interaktywny
– projektor
– nagłośnienie

W 2017 r. z rządowego programu dla szkół podstawowych „Aktywna tablica” skorzystało 5528 szkół podstawowych, które otrzymały łącznie ponad 76 mln zł dofinansowania. W 2018 rząd planuje doposażyć do 4999 szkół podstawowych.

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła również skorzystała z programu, dzięki czemu otrzymała dwa monitory interaktywne. Koordynatorem programu „Aktywna tablica” jest pani Paulina Popławska.