Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie powołał na stanowisko Inspektora Danych Osobowych:

Michała Filipowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FilCon Inf Michał Filipowski z siedzibą w Gdyni, ul. Kołłątaja 1/703, adres email: m.filipowski@filcon-inf.pl