Na początku bieżącego roku szkolnego 40 uczniów naszej szkoły z klas 2-6 rozpoczęło naukę
języka kaszubskiego. Niektórzy z nich, zwłaszcza uczniowie klas piątych i szóstych uczą się także
historii i kultury Kaszubów. Zajęcia odbywają się pod kierunkiem pani Moniki Kubisiak. Uczniowie
realizują program nauki języka regionalnego – kaszubskiego zgodny z najnowszą podstawową
programową, korzystając nie tylko z podręczników, ale wielu innych, specjalnie zakupionych pomocy
dydaktycznych, takich jak m.in. gry dydaktyczne, mapy, aparat fotograficzny. Nauka nikomu nie
sprawia kłopotu, jest przyjemnym dopełnieniem szkolnego życia i źródłem wielu atrakcyjnych
wycieczek po regionie.
Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach utworzonych z uczniów poszczególnych klas na
różnych etapach edukacyjnych, co sprawia, że łatwiej jest stosować aktywizujące metody nauczania,
które są dostosowane do uczniów o różnych preferencjach sensorycznych, czyli wzrokowców,
słuchowców i kinestetyków. Najczęściej uczniowie potrzebują nauki opartej na działaniu, bo wtedy
uczą się najszybciej i najprzyjemniej. Podczas zajęć sami uczniowie wykonują np. gry planszowe,
piękne lapbooki, dooble, a wszystko to prowadzi do realizacji celów i treści programu nauczania.
Język kaszubski to nie tylko nauka języka, ale także poznawanie regionu, jego specyfiki,
kultury, historii, zwyczajów, sztuki… Odbywa się zarówno podczas zajęć edukacyjnych w klasie, ale
także w czasie wycieczek, warsztatów, spotkań autorskich. Śpiewamy, malujemy, rysujemy mapy
myślowe, bawimy się w teatrzyk, ale również zbieramy materiały na różne tematy i nagrywamy filmy,
odwiedzamy muzeum, przeprowadzamy spotkania i rozmowy z ciekawymi ludźmi, wykorzystujemy
możliwości tablic interaktywnych, opracowujemy prezentacje, w planach mamy też taniec…,
a wszystko po to, żeby holistycznie poznać tradycje i region, w którym żyjemy, poczuć więź
ze środowiskiem, w którym mieszkamy, szanować dorobek kulturowy swoich przodków oraz
utożsamiać się ze swoją Małą Ojczyzną.
Monika Kubisiak

Wyjazd dzieci uczących się języka kaszubskiego do Wejherowa

Malowanie herbu Kaszub

Wieczór autorski Pani Idy Czaja

Listopad – kierunek Kartuzy i Chmielno

Spotkanie z autorami kaszubskojęzycznych książeczek o Werónce – Aleksandrą i Dariuszem Majkowskimi